Renovatie Aardappelkelder Schoonebeek

In het najaar van 2015 heeft AB Bouw de Aardappelkelder in Schoonebeek gerenoveerd. Zoals de naam al doet vermoeden diende de kelder vroeger als opslag van aardappelen. Doordat de meer dan 100 jaar oude kelder was ingestort, was renovatie noodzakelijk.

Nieuwe bestemming van Aardappelkelder

Omdat het bouwwerk met grote cultuurhistorische waarde niet verloren mocht gaan is ervoor gekozen om de kelder te renoveren en tegelijkertijd uit te kijken naar een nieuwe bestemming. Omdat vleermuizen zich het prettigst voelen in een leefomgeving met een constante temperatuur en luchtvochtigheid biedt de kelder de uitkomst als overwinteringsplaats voor vleermuizen.

Renovatie van Kelder volgens plan verlopen

Bij de renovatie is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van oude materialen, zodat de historische uitstraling in stand blijft. Voorafgaand aan de renovatie werkzaamheden kon er geen gedetailleerd plan van aanpak worden gemaakt omdat de oude fundering bedekt was met zand en stenen. Ondanks dat pas na het opgraven van de fundering werd bepaald hoe de aanpak was, is de uitvoering geheel volgens plan verlopen.

Medewerking van een leerling

De restauratie van de historische kelder is met behulp van subsidies gerealiseerd. Voorwaarde was dat er een leerling betrokken zou zijn, waardoor een leerling de timmerwerkzaamheden voor zijn rekening heeft genomen.

Metselwerk ronde dak met behulp van zandbult

Het metselwerk van het ronde dak van de Aardappelkelder is gerealiseerd door deze te metselen op een bult zand. Nadat het metselwerk was afgerond en het dak stabiel was, is het zand onder de ronding weggegraven.

Beelden RTV Drenthe tijdens de restauratie werkzaamheden

Het RTV Drenthe weerbericht van woensdag 9 september werd gepresenteerd vanaf de locatie waar de renovatie van de Aardappelkelder plaatsvond.

Uw eigen woning uitbouwen? Neem contact op met de meesterbouwers!

Ook voor de uitbouw van uw woning bent u bij AB Bouw aan het juiste adres! Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.