Privacyverklaring AB Bouw

Hoogeveen, 22 juni 2018


Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit document leest u welke persoonsgegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van AB Bouw gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

AB Bouw respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. AB Bouw handelt vanaf 25 mei 2018 in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Doeleinden

Door middel van deze verklaring lichten wij toe voor welk doel wij uw persoonsgegevens verzamelen. Eén van deze doelen is de levering van onze dienstverlening als AB Bouw.

Het doel van de verzameling van persoonsgegevens is deze te gebruiken voor facturatie, klantcontact en wettelijke verplichtingen. Tevens ten behoeve van het aanvragen van bouwvergunningen

Bij de persoonsgegevens die worden opgeslagen, is te denken aan NAW-gegevens, geboortedata, BSN-nummers, telefoonnummers, e-mailadressen etc.

Hierbij verzamelen wij uw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Dit houdt in dat de verzameling van uw gegevens is benodigd om onze diensten uit te voeren. Hierbij zullen wij echter alleen de gegevens gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende dienst. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van AB Bouw en een back-up op een externe landelijke server. Ter beschikking stelling van uw persoonsgegevens wordt alleen gedaan wanneer dit op basis van het gerechtvaardigd belang nodig is ten behoeve van het uitvoeren van onze dienst. Een voorbeeld hiervan is het verstrekken van uw gegevens aan gemeentelijke instanties of Nutsbedrijven. Ter beschikking stelling aan overige instellingen zal alleen met uw toestemming plaatsvinden.

Ten slotte kan AB Bouw uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.


Rechten betrokkenen

De AVG versterkt de rechten omtrent uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij verkrijgt u de volgende rechten:

  • recht op informatie;
  • recht op inzage en correctie;
  • recht op verwijdering;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Indien u de gegevens wilt zien die bij AB Bouw over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@abbouw.nl. AB Bouw zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij het bovenstaande contactpersoon. U kunt verzoeken dat AB Bouw uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, of afschermt. AB Bouw zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien AB Bouw uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangegeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar bovenstaande contactpersoon.


Website

In het geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze website kunnen wij uw toegang tot de website weigeren.

Bij uw bezoek aan onze website worden door middel van cookies persoonsgegevens opgeslagen. Dit zal het IP-adres zijn. Dit wordt alleen gebruikt om te kijken naar de hits van een pagina en waar ons publiek vandaan komt. Dit wordt verder niet gebruikt voor andere doeleinden.

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van AB Bouw verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. AB Bouw heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoon)gegevens die door AB Bouw worden verwerkt. AB Bouw accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.


Automatische verzameling en besluitvorming

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.


Bewaartermijn

AB Bouw zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Onze gebruikelijke bewaartermijn van persoonsgegevens is 5 jaar.


Beveiliging van uw persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen heeft AB Bouw noodzakelijke maatregelen getroffen.

Als beveiliging gebruiken we een Firewall, emailscanner, wachtwoorden die half jaarlijks worden aangepast. Daarnaast vindt er dagelijks een back-up plaats en hebben we verwerkersovereenkomsten gesloten met onze accountant en softwareleverancier.


Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van AB Bouw en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Voor vragen inzake de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met AB Bouw: dit kan via onderstaand,

email: info@abbouw.nl
Telefoon : 0528 34 18 00
adres per 20-7-18 : Zeppelinstraat 4a 7903 BP Hoogeveen